Našli jsme férové kandidáty!

K podpoře fair trade se v ČR zavázalo 45 českých kandidátů a kandidátek do Evropského parlamentu a 7 z nich bylo zvoleno.

Chci vědět víc

Co je to fair trade
a proč si zaslouží vaši podporu?

Fair trade je způsob obchodu, který dává pěstitelům, řemeslníkům i zaměstnancům ze zemí
Latinské Ameriky, Afriky a Asie možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek.
Fair trade je dobrým příkladem ekonomiky, ve které jsou lidé a příroda na prvním místě.

Díky fair trade

dostávají pěstitelé kávy, kakaa, cukrové třtiny, koření, oříšků nebo bavlny za své plodiny takovou výkupní cenu, jaká pokryje náklady na produkci i na důstojný život.

Díky fair trade

mohou zaměstnanci na plantážích s květinami, banány nebo čajem za svou mzdu důstojně žít, pracují v bezpečných podmínkách a svobodně se sdružují.

Díky fair trade

je chráněno životní prostředí a agrochemikálie se používají jen výjimečně.

Díky fair trade

mají i ženy svůj hlas a posilují svoje postavení v rámci společnosti.

Díky fair trade

nepracují na plantážích a farmách děti ani novodobí otroci.

Více o tématu na webu nazemi.cz   

Fair trade a Evropská unie

Co má společného Evropská unie a lidé z tzv. rozvojových zemí? Evropská unie nerozhoduje jen o osudu žárovek nebo větším prostoru pro slepice. Evropská obchodní, rozvojová a zemědělská politika má přímý i nepřímý, pozitivní i negativní dopad na pěstitele i zaměstnance v zemích globálního Jihu.

A přestože je princip svobodného, ale zároveň i spravedlivého obchodování zakotven ve Smlouvě o Evropské unii, často se na spravedlnost a udržitelnost při tvorbě evropských politik zapomíná.

 • veřejné nákupy a zakázky
 • cla a kvóty pro dovoz zboží
 • příspěvky do rozvojových programů
 • sankce za porušování lidských práv
 • trvale udržitelná spotřeba i výroba
 • regulace nezodpovědného chování firem

Můžou námi zvolení zástupci EU udělat víc pro to, aby se lidé v zemích Latinské Ameriky, Afriky i Asie měli o něco lépe?

Mnohdy je to složité - podpora fair trade je ale dobrý začátek.

2005 Evropský parlament schválil Usnesení Evropského parlamentu o Spravedlivém obchodu a rozvoji 2005/2245(INI)) a vyjádřil tak fair trade svou politickou podporu. A jak víme, v politice platí, že i slova jsou činy.

2008 Evropský parlament používá fairtradové suroviny při svém provozu (káva, kakao, čaj, cukr, banány). Od té doby se každý rok v Bruselu sní několik tun fairtradových banánů a vypije mnoho tisíc šálků fairtradové kávy.

2009 K podpoře fair trade se ve volbách do Evropského parlamentu zavázalo 440 kandidátů. 70 z nich opravdu ve volbách uspělo a stalo se členem Fairtradové pracovní skupiny.

2014 Evropský parlament odsouhlasil možnost přidání kritéria férového původu do zadání veřejné zakázky. Znamená to například, že policie nebo armáda mohou požadovat uniformy ušité z fairtradové bavlny.

Více o tématu na webu nazemi.cz   

Kandidáti,
kteří se zavázali k podpoře kampaně Volím fair trade

Volím fair trade je celoevropská kampaň 15 nevládních organizací, které žádají kandidáty do Evropského parlamentu o podporu ekonomiky, v níž jsou lidé a udržitelný rozvoj na prvním místě.

 • prof. PhDr. Jan Keller, CSc. lídr

 • MUDr. Olga Sehnalová MBA

 • Ing. Kateřina Konečná, lídr

 • MUDr. Jiří Maštálka

 • JUDr. Stanislav Polčák

 • doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D. , lídr

 • Mgr. Tomáš Zdechovský

 • Mgr. Ondřej Liška, lídr

 • Mgr. Tomáš Tožička

 • Ing. Zuzana Brzobohatá

 • Dr. Libor Rouček

 • Dr. Anna Pospěch Durnová

 • MVDr. Přemysl Rabas

 • RNDr. Mojmír Vlašín

 • Josef Jadrný

 • Pavel Trantina

 • Mgr. Michaela Suchardová LL.M.

 • Bc. Zuzana Kocumová

 • Mgr. Jan Korytář

 • Mgr. Zuzana Vachůnová

 • Mgr. Jana Zapletalová Koláčková

 • JUDr. Lucia Zachariášová

 • Sára Vidímová

 • Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

 • Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.

 • Mgr. Hana Veronika Konvalinková

 • Mgr. Jana Zůnová

 • RNDr.Jiří Kulich

 • PhDr. Josef Skála, CSc.

 • RNDr. Václav Exner, CSc.

 • Dagmar Švendová, BA, LL.M.

 • Soňa Klímová

 • Ing. Vladimír Buřt

 • Mgr. Zdenka Kopecká

 • Šádí Shanaáh, M.Phil.

 • MUDr. Jan Trnka, PH.D., M.Phil.

 • David Tišer

 • Ing. Jaromír Kohlíček

 • Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

 • Ing. Michal Cuc

 • Mgr. Tereza Čechová Humpolcová

 • Bc. Ludvík Šulda, BBA

 • PhDr. Helena Briardová

 • Pavla Šlahůnková

 • Ing. Petr Hladík

 • Bc. Jan Novotný

 • Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Kampaň Volím fair trade podpořilo více než 500 kandidátů a kandidátek do Evropského parlamentu z 19 členských zemí EU. Ze 45 zapojených českých kandidátů a kandidátek bylo 7 zvoleno europoslancem - europoslankyní: Jan Keller (ČSSD), Olga Sehnalová (ČSSD) Kateřina Konečná (KSČM), Jiří Maštálka (KSČM), Stanislav Polčák (TOP 09), Pavel Svoboda (KDU-ČSL) a Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)

Naše požadavky
Chceme, aby kandidáti do Evropského parlamentu podporovali:

Je to i na vás!

Zapojte se do podpory fair trade.

Chci podpořit fair trade

Kampaň Volím fair trade v ČR organizují

Kampaň Volím fair trade v Evropě zaštiťují